Azərbaycan Respublikasının “Dövlət rüsumu haqqında” Qanununa əsasən, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkə ərazisində müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarların verilməsinə, müvəqqəti və ya daimi yaşamaq, həmçinin haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müvafiq icazələrin verilməsinə və müddətlərinin uzadılmasına, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı məsələlərinə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsinin və ya Yol sənədinin verilməsinə görə ödəniləcək dövlət rüsumları aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilmişdir:

1. Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə görə:

1.1. Bir iş günü müddətində verildikdə

30 günədək

50 manat

60 günədək

100 manat

1.2. Üç iş günü müddətində verildikdə

30 günədək

30 manat

60 günədək

60 manat

2. Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə görə:

2.1. Bir iş günü müddətində verildikdə

30 günədək

30 manat

60 günədək

60 manat

2.2. Üç iş günü müddətində verildikdə

30 günədək

15 manat

60 günədək

30 manat

3. Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

3.1. On beş iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

40 manat

6 ayadək

80 manat

1 ilədək

160 manat

1 il 6 ayadək

240 manat

2 ilədək

320 manat

2 il 6 ayadək

400 manat

3 ilədək

480 manat

3.2. İyirmi iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

30 manat

6 ayadək

60 manat

1 ilədək

120 manat

1 il 6 ayadək

180 manat

2 ilədək

240 manat

2 il 6 ayadək

300 manat

3 ilədək

360 manat

4. Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

4.1. On beş iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

25 manat

6 ayadək

50 manat

1 ilədək

100 manat

1 il 6 ayadək

150 manat

2 ilədək

200 manat

2 il 6 ayadək

250 manat

3 ilədək

300 manat

4.2. İyirmi iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

15 manat

6 ayadək

30 manat

1 ilədək

60 manat

1 il 6 ayadək

90 manat

2 ilədək

120 manat

2 il 6 ayadək

150 manat

3 ilədək

180 manat

5. Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada, habelə peşə təhsili və ümumi təhsil müəssisəsilərində  təhsil alan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

5.1. On beş iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

1 ilədək

60 manat

2 ilədək (müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin müddəti uzadıldıqda)

120 manat

5.2. İyirmi iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

1 ilədək

40 manat

2 ilədək (müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin müddəti uzadıldıqda)

80 manat

6. Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

Otuz beş gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

450 manat

Qırx gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

400 manat

Əlli gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

350 manat

Altmış gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

300 manat

7. Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə:

Otuz beş gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

300 manat

Qırx gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

250 manat

Əlli gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

200 manat

Altmış gün müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

150 manat

8. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə itirilmiş Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin və müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın yenidən verilməsinə görə:

20 manat

9. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə (işəgötürən tərəfindən ödənilir):

9.1. On iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

700 manat

6 ayadək

900 manat

1 ilədək

1400 manat

9.2. On beş iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

500 manat

6 ayadək

700 manat

1 ilədək

1200 manat

9.3. İyirmi iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

350 manat

6 ayadək

1 ilədək

600 manat

1000 manat

10. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə (işəgötürən tərəfindən ödənilir):

10.1. Beş iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

700 manat

6 ayadək

900 manat

1 ilədək

1 il 6 ayadək

2 ilədək

1400 manat

1600 manat

1800 manat

10.2. On iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

500 manat

6 ayadək

700 manat

1 ilədək

1 il 6 ayadək

2 ilədək

1200 manat

1400 manat

1600 manat

10.3. On beş iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda

3 ayadək

350 manat

6 ayadək

600 manat

1 ilədək

1 il 6 ayadək

2 ilədək

1000 manat

1200 manat

1400 manat

11. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilmək, bərpa edilmək və ya ondan çıxmaq barədə ərizələrə görə:

200 manat

12. Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə Qaçqın vəsiqəsinin və ya Yol sənədinin verilməsinə görə:

10 manat

     

 


© 2024 Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
İstifadəçi qaydaları | Məxfilik siyasəti | Bütün hüquqlar qorunur