S/N

 

Adı və Soyadı

 

 

 

 

Vətəndaşlıq

İmtinanın qərar tarixi

 

1

EBRAHİMPANAH BEHNAM

İRAN

07.05.2019

2

CAKİR SULEYMAN SELİM

TÜRKİYƏ

07.05.2019