logo Aliyev
ƏCNƏBİ İŞÇİ QÜVVƏSİNƏ TƏLƏBAT HAQQINDA PROQNOZ-MƏLUMAT

ƏLAQƏ: shafaq.t@migration.gov.az

  www.azstat.org/tesnifat/

İSTİQAMƏTLƏNDİRİCİ İLƏ TANIŞ OLMAQ ÜÇÜN AŞAĞIDAKI SƏNƏDƏ DAXİL OLUN!