İnzibati İcraat haqqında Qanunun 62-ci maddəsinə əsasən qərar KİV-də dərc edildiyi gündən 10 gün sonra ünvana çatmış hesab olunur —MYİ

S/n

Şəxsin adı və soyadı

Pasportu

Vətəndaşlıq

MYİ ləğv edilməsi tarixi

1.

Kaya Onur

U25551410

Türkiyə Respublikası

16.01.2023

2.

Kus Ozer

U24359178

Türkiyə Respublikası

16.01.2023