S/N

 

Adı və Soyadı

 

 

 

 

Vətəndaşlıq

İmtinanın qərar tarixi

 

1

BAYAT ZEYNAB

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI

19.04.2019

2

LIANG LI

ÇİN XALQ RESPUBLİKASI

19.04.2019